Macht en partnerschap

Ook tussen partners is er een machtsspel. Ik hoeverre zul jij zijn die ik wil dat je bent? Lukt het om de ander diens grenzen te laten verleggen? Als overwicht ontbreekt of niet werkt, kan onmacht aanwenden helpen om dit soort doelen te bereiken.

- - -

Pagina gemaakt 31-5-2018.