Macht

Macht heb je als je ergens veel beter in bent dan de anderen. Die hebben je dan nodig. Of als je inzicht hebt in een op te lossen probleem. Alhoewel je jezelf dan ook nog moet weten te verkopen. Want hoeveel kennis blijft er onaangeboord en hoeveel beleid wordt gemaakt zonder kennis van zaken?

Macht is op zich neutraal, niet goed, niet kwaad. Het kan ingezet worden op elk punt van het continuüm tussen deze polen. Ook handigheid en het vermogen strategisch te werken kunnen zowel productief als destructief ingezet worden.

Geld staat voor bezit. Bezit verleent een zekere status. Met geld heb je min of meer macht over de ander. Zowel oorsprong als bestemming van geld kunnen liggen in goed dan wel in kwaad. Alle bezit is altijd gekoppeld aan verantwoordelijkheid.

Tussen mensen speelt macht. Continu. Simpel gezegd is de vraag of ik jou kan laten doen of nalaten wat ik wil. En vice versa. In allerlei sporten speel je met macht. En in relaties an sich. Naarmate mensen meer samen optrekken, zie je het krachtenspel van de macht opbloeien. Ik wil dat jij bent en doet zoals ik wil. Desnoods kan ik je manipuleren of chanteren.

Als het goed gaat, is macht inderdaad een spel. Dat heet ook wel een geven en nemen. We komen de ander tegemoet, maar respecteren ook de eigen grenzen. Maar er kan gemakkelijk iets scheef groeien. Ga maar na hoe vrij je je voelt in je relaties om te zijn die je bent, te doen wat je wilt en na te laten wat je niet wilt. Dat kun je alleen voor jezelf zeggen. En je kunt er met je relatiepartner over praten. Maar zelfs in het antwoord op die vragen kan onvrijheid doordringen.

Macht speelt ook in seksualiteit. Vrouwen en mannen hebben verschillende manieren om ermee te spelen. En iedereen heeft ook nog eigen spelletjes. Maar soms is het spel ziek.

Jan wil bij Marie weg, maar zij wil hem behouden. Ze ontwikkelt een dwangstoornis, zo, dat ze niet zonder hem verder kan. Langzaam maar zeker raakt hij verstrikt in het web van haar neurose, totdat zijn hele leven nog slechts draait om haar. De macht van de ziekte is dat.

Anne heeft zich aangepast aan Piets seksuele wensen, waarin ze zelf niet meer tot haar recht komt. Ze lijkt zich verantwoordelijk te hebben gemaakt voor zijn plezier. Is ze bang hem te verliezen als ze meer voor zichzelf kiest?

In mijn werkzame leven was ik Riagg-hulpverlener. Seksuele gevoelens kunnen het beste in mensen naar boven halen. Maar ook het slechtste. Ik heb daarvan misschien te veel gezien.


- - -

Pagina geschreven 8-6-2020.