Macht over elkaar

Mensen willen zomaar macht over elkaar. Dat is de ander sturen naar het eigen levensinzicht of naar de eigen verlangens. Macht ligt bij regeringen, bij kerkbesturen, bij leiders, maar ook in persoonlijke relaties bij de relatiepartners over en weer. Er hoeft niets mis te zijn met macht, als de ander in z'n waarde wordt gelaten en niet wordt misbruikt ten behoeven van eigen doelen. Een zekere macht heb je ook nodig om in het leven staande te blijven. Macht en onmacht zijn polen op een continuüm, begin- en eindpunt in een samenhangende reeks van minimale naar maximale invloed. Wie op het ene vlak onmachtig is, kan dat compenseren op het andere. Wie op z'n werk verschopt wordt, kan dat afreageren als de baas in huis. Het is ook mogelijk voor zowel macht als onmacht compensatie te vinden in de fantasiebeleving. Dat is een optie die alleen mensen hebben. Het is goed om te streven naar evenwicht, met levensgebieden waarop je veel en andere waarop je minder of geen invloed hebt. En met fantasie is niets mis, zolang je daarmee de ander of jezelf niet tekort doet.

- - -

Pagina geschreven 29-8-2018.