Medestanders

Gelovigen proberen anderen mee te krijgen in hun geloof. Samen sta je sterker en het risico dat je geloof nergens op is gebaseerd lijkt kleiner als je met velen bent.

Herhaling helpt om het geloof vast te houden. Het maakt de geest rustig en helpt angsten te beteugelen. De waarheid is niet zo duidelijk dat ze geen herhalingen behoeft.

- - -

Pagina geschreven 1-10-2018.