Onderstroom

Ik las het verhaal van een kloosterling en een bezoeker. De kloosterling probeert de bezoeker aan te zetten tot het goede. De bezoeker zet de kloosterling aan tot kwaad. Dan blijkt dat ieder een eigen onderstroom kent. De bezoeker heeft als onderstroom de hang naar het goede. De kloosterling blijkt in zijn leven vooral bezig zijn onderstroom naar kwade daden te smoren. Zijn kwaad komt niet van zijn bezoeker, het komt van hemzelf. De bezoeker is slechts de katalysator die ruimte voor zijn kwade intenties creëert.

Een katalysator zal er altijd zijn. De angst voor en het uit de weg gaan van de confrontatie met de eigen ongewenste gevoelens, bijvoorbeeld door je uit de wereld terug te trekken, neemt de eigen onderstroom niet weg, maar kan hem in mijn visie wel versterken.


- - -

Pagina geschreven 22-3-2021.