Opstanding

We vieren Pasen, het feest van de opstanding. 'De Heer is waarlijk opgestaan', melden christenen wereldwijd. Ook ik ontving op paasmorgen een appje met deze letterlijke tekst. Dat 'waarlijk' staat voor 'in waarheid', of stellig, wis en zeker. Versterkende bijwoorden worden dikwijls gebruikt om de ander te overtuigen, in de politiek bijvoorbeeld ook van dingen die juist niet waar zijn. Wie dit soort versterking interpreteert als een korreltje zout, zit er in veel gevallen niet ver naast.

In religieuze toespraken, preken of meditaties hoor of zie je veel herhalingen. Vaak heb ik als toehoorder gedacht dat al die herhalingen de functie moesten hebben de spreker zelf van zijn of haar waarheid te overtuigen. Ook vroeg ik me dikwijls af of het gepredikte dan zo onwaarschijnlijk was dat het al die herhaling nodig had. Formules als 'in Jezus Christus, onze Heer' hebben in hun herhalingen op den duur een soort hersenspoelend effect.

In of rond 1970 las iemand in de eetzaal van de christelijke instelling waar ik toen werkte na de maaltijd voor uit 1 Corinthiërs 15. Die tekst speelde me vandaag door het hoofd: 'Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof.' Die tekst trof me toen, maar anders dan hij me nu treft. Misschien ook omdat hij toen eenmaal en dus krachtig werd uitgesproken en het daarbij bleef. Ik ben het vanavond gaan nalezen. Paulus doet het net zo als sommige herhaalzieke predikanten: hij blijft maar doorgaan met hetzelfde te schrijven tot en met de herhaling van de herhaling. Ik stop met lezen omdat ik merk dat ik m'n hoofd zit te schudden. Zo onwaarschijnlijk dat iets wat zoveel herhaling nodig heeft waar kan zijn! Maar ook ik heb de waarheid niet. Gelukkig maar! Ik merk wel dat ik vervolgens niet meekan in Paulus' conclusies: Als mensen niet opstaan uit de dood, dan kan Jezus ook niet opgestaan zijn. Als Jezus niet is opgestaan, dan is het geloof waardeloos. Als het geloof alleen belangrijk zou zijn voor ons aardse leven, dan is het zinloos.


Index chronol. en op trefw.

Pagina geschreven 10-4-2023.