Preken

Nieuw-Loosdrecht, interieur hervormde kerk, mechaniek dat de dominee een geluidssignaal gaf als de preek lang genoeg geduurd had, 1-9-2018

Ik heb ze van jongs af gehoord: preken. Vaak noodzaakten ze me na verloop van tijd me terug te trekken in mezelf. Met herhaling van de herhaling kon ik niet veel. Mensen en dus ook predikers met erg veel woorden zitten vaak vol angsten. Angst om te falen bijvoorbeeld. Angst om niet serieus genomen te worden. Des te meer woorden, des te hoger het angstniveau. Vaak heb ik het gevoel gehad dat dominees ook bezig waren zichzelf te overtuigen. Dat wat vanzelfsprekend is of overduidelijk, heeft niet veel woorden nodig.

Onlangs was ik in de hervormde Sijpekerk in Nieuw-Loosdrecht. Daar hing een mechaniek dat in vroeger tijd, in plaats van een zandloper op de preekstoel, door een tik op de bel door de belleman aangaf dat de preek lang genoeg geduurd had. Uit liefde voor de toehoorders, gezien het opschrift 'Ik ben uijt liefd' en tot dit werk, alhier gestelt in dese kerk.'

- - -

Pagina geschreven 6-9-2018.