Op z'n Afrikaans (3)

In Zuid-Afrika lijk je te zijn aangenomen om problemen te maken en die, na de nodige vertraging die ze altijd opleveren, uiteindelijk ook op te lossen. Zonder de geconstrueerde problemen is er geen werk genoeg en zou de werkloosheid hoog oplopen. Zo denk ik dat het zit.

- - -

Pagina gemaakt 9-6-2018.