Psalm 139

Psalm 139 ged.


In oktober waren we bij mijn schoonzus en nicht in Zuid-Afrika. Via WhatsApp was er af en toe contact met mijn broers en zussen. Gewoontegetrouw gingen we daar op zondagmorgen mee naar de kerk. Toen ik dat meldde, vroeg een broer me om een Afrikaanse bijbeltekst te sturen. Ik zocht de bijbel van mijn schoonzus en fotografeerde een deel van Psalm 139. Wat een mooie taal. En wat mooi als mijn schoonzus die voorleest! Mooi ook als je God zo kunt zien: als iemand die je van buiten en van binnen kent en je accepteert zoals je bent. Kennen en gekend te zijn, als we dat in onze onderlinge relaties eens zouden proberen na te volgen ...


Zie ook hier.


- -

Pagina geschreven 3-1-2023.