Religie en zelfacceptatie

Dat religie een rol kan spelen in de zelfacceptatie is een gegeven. Religie probeert mensen met regels te sturen. Die regels kunnen zomaar strijdig zijn met wie je als individu ten diepste bent. Soms roept het niet kunnen voldoen aan regels angsten op. Ik heb vaker dan eens cliënten hierdoor psychotisch zien worden. Religie kan zover gaan dat gedachten of fantasieën gelijk gesteld worden aan het inhoudelijk gedrag ervan. Zo is het niet. Met fantasieën behoef je de medemens geen kwaad te berokkenen. Fantasie leert je over jezelf. Als je durft, ontdek je een relationeel of emotioneel andere laag in jezelf dan de zichtbare. Want gevoelens zijn nooit eenduidig en het tegendeel ervan is ook waar. In jezelf.

- - -

Pagina geschreven 26-7-2018.