Straf

Jezus zou de straf voor de mensen gedragen hebben door op aarde te leven en aan een martelhout te sterven. Het brengt me bij goed en kwaad. In de bijbel is de ongehoorzaamheid van Eva en Adam het eerste kwaad. Er was een appel die lonkte, maar waarvan ze nogal expliciet niet mochten eten. Toen ze dat, hoe menselijk, toch deden, werden hun hormonen actief, zagen ze dat ze van elkaar verschilden, was de seksualiteit geboren en waren ze uiteindelijk in die eerste eigen keuze voluit mens geworden. Als je uitgaat van het allegorische scheppingsverhaal, was met het eten van de appel de schepping voltooid. Want tot dat moment was de mens een robot, zonder eigen wil en geketend aan dat ene goddelijke verbod.

Ooit zal dit verhaal volstaan hebben om mensen hun schuld te doen beseffen. En bij schuld hoort straf, ook bij een God die tegenwoordig liefde heet te zijn. Wie zegt dat overigens, dat God liefde is? Je vindt het in de bijbel, maar daarin vind je ook over de woede en de vernietigingsdrang van die God. Goed en kwaad horen beide bij God. En bij de mens.

Zo denk ik: goed en kwaad zijn de uitersten op het continuüm waarop wij als mens geplaatst zijn. Er is geen goed zonder kwaad en geen kwaad zonder goed. Het is precies op dit continuüm dat groei en ontwikkeling mogelijk worden. Misschien ligt in dit krachtenveld wel de bron van alle energie. Als God en mensen een beetje op elkaar zouden lijken, zou dat ook voor God kunnen gelden. Dan kunnen we één van de twee, God en duivel, wegstrepen. Want zij zijn slechts de uiteinden op het continuüm waarop alles zich ontrolt. Ik kies ervoor om God er in te houden.

Mensen houden ervan zich te identificeren met kwade zowel als met goede daden. Kijk naar het succes van politieseries. Het is nu eenmaal boeiend als het continuüm wordt opgerekt, verder dan we als mensen zelf durven gaan. Maar er is ook Rutger Bregman, die in zijn boek 'De meeste mensen deugen' duidelijk maakt hoezeer onterecht zelfs de wetenschap er vaak van uitgaat dat mensen niet zouden deugen.

Is God zozeer wraakzuchtig omdat de mens voluit mens wilde worden dat wij allen als verloren zouden moeten worden beschouwd als Jezus van Nazareth niet onze schuld op zich genomen zou hebben? Ik heb het definitieve antwoord niet, maar dit beeld past zeker niet in mijn godsbeleving.


- - -

Pagina geschreven 22-2-2021.