Te eenvoudig

Geen enkel concept betreffende zin en doel van het leven, geen enkele geloofsvisie en geen enkel ander uitgangspunt zal de totale werkelijkheid ooit kunnen bevatten, laat staan in de buurt van de waarheid komen, net zo min als geen enkele geloofsoefening ooit totaal aan God zal kunnen raken, al ware het alleen maar omdat werkelijkheid en waarheid zullen blijken te eenvoudig te zijn voor het menselijke begrip.

- - -

Pagina geschreven 2-11-2018.