Te veel gerookt

'Je hebt veel te veel gerookt', zei de neuroloog toen hij de uitslag van vaatonderzoek met me besprak. Ik moet verbijsterd gekeken hebben. Ik heb nooit gerookt. 'Dan heb je veel te veel meegerookt', reageerde hij. 'Dat heeft hetzelfde effect. Ik zou ermee stoppen als ik jou was. Niet 90 procent, maar 100 procent.'

- - -

Pagina gemaakt 2-6-2018.