Vervuiling

Vervuiling is een hot item in deze tijd. We moeten schoner leven en sommige regeringen bedenken maatregelen om dat te bereiken, terwijl veel burgers zich inspannen om die maatregelen onderuit te halen.

We zijn met te velen. Er zijn meer dan 8.000.000.000 mensen en per persoon stoten we aan uitademingslucht gemiddeld 1 kg. CO2 per dag uit. Dat is 7 procent van de totale CO2-uitstoot. Ter vergelijking: een koe produceert 11 kg. per dag. Verbranding van een liter benzine of kerosine: 2.25 kg., een liter diesel 2.5 kg., een m3 gas 1.75 kg. en drie kilowattuur elektriciteit 1 kg.

We zijn er niet met CO2 alleen. Er zijn ook nog methaan, stikstofoxide, ammoniak en allerlei andere broeikas bevorderende stoffen. De industrie, het vervoer in z'n algemeenheid en het voortgaand kappen van regenwoud: het reikt allemaal naar de grens van wat mogelijk is. En het klimaat en de natuur protesteren, of liever: protesteren niet, maar duiden de gevolgen van ons gedrag.

Of we op de goede weg zijn? Dat niet, want de meeste mensen wensen hun gedrag niet aan te passen. Er zijn heel veel plannen en vooral heel veel woorden, maar wereldwijde wil om te veranderen is er vrijwel nog niet. Dat komt omdat de economie onze hoofdgod is en omdat we allemaal ons deel opeisen. Het ziet er niet naar uit dat daar zomaar verandering in zal komen. We nemen de ongemakken voor lief en prijzen ons gelukkig als veelal anderen de prijs betalen van de keuzes die we maken en niet maken.


Index chronol. en op trefw.

Pagina geschreven 19-3-2023.