Zelfbewustzijn

Zelfbewustzijn hoort bij de mens. Dieren hebben dat vermogen niet. Ze kunnen niet kiezen voor bepaald gedrag, maar slechts hun instincten en impulsen volgen. Zelfbewustzijn voegt iets toe daaraan. De mens is in staat het volgen van impulsen in te wisselen tegen het nadenken over het eigen gedrag en daarin keuzes maken. Gevoelens kunnen getransformeerd worden tot keuzes in een andere richting dan die het gevoel aangeeft. Dat laat de optie om eigen impulsen te volgen open, maar geeft daarnaast de mogelijkheid te kiezen voor sociaal gedrag, gedrag dus waarmee ook anderen recht wordt gedaan. Je zou kunnen zeggen dat 'Wees jezelf' wordt gekneed tot 'Stuur jezelf in de richting van wie je in relatie tot anderen verkiest te zijn.'

- - -

Pagina geschreven 30-7-2018.