Verspreiding e-mailadressen

Sommige internetters versturen mails aan hun gehele adresboek of aan groepen daaruit, waarbij ook de adressen van alle geadresseerden worden meegestuurd. Ze zouden dat bij het schrijven van een gewone ouderwetse brief met hun adresboekje of -lijst waarschijnlijk niet zo doen. Het zonder toestemming naar derden doorsturen van andermans e-mailadressen kan ervaren worden als een aantasting van de privacy.

Het doorsturen van hele adresboeken is koren op de molen van spammers. Ze maken dankbaar gebruik van dit soort aan velen gerichte mails. En er is nog een ander probleem: virussen verspreiden zich tegenwoordig zomaar naar alle e-mailadressen die op een besmette harde schijf gevonden worden, dikwijls met gebruikmaking van een willekeurig ander e-mailadres van dezelfde harde schijf als afzenderadres.

Stuur uw mails indien gewenst per bcc of blind cc i.p.v. per cc. De ontvangers krijgen dan alleen het adres van de eerste geadresseerde te zien en niet de adressen van elkaar. Stuur uw mail in zo'n geval aan uzelf en dus in bcc aan de geadresseerden. Vermeld in de onderwerpregel even dat u per bcc verstuurt (Per bcc: onderwerp), zodat er geen misverstanden optreden. In Outlook Express kan het zo zijn dat in een nieuw bericht de bcc-regel niet zichtbaar is. Klik op de knop 'Beeld' in uw berichtvenster en daarna op 'Alle koppen'.

English:
Please, do not send around your (whole?) address book. This for reasons of spam and viruses and because it's against others privacy. Please, use bcc and not cc. Write in your subject: 'By bcc: subject' and send the original mail to your own address. In Outlook Express: Click 'New message' and in this message window 'View' and 'All headlines' and you will see the bcc possibility.

Gert Hardeman