Als je 18 wordt: meerderjarig

- Regel je eigen zorgverzekering. Vanaf 18 ben je zelf premieplichtig. Je hebt het eigen verplichte eigen risico van € 385,--. Je zou je ouders kunnen vragen de premie voor je te betalen, maar vaak is het goedkoper zelf de verzekering af te sluiten. Je kunt zorgtoeslag aanvragen. Die kan zomaar 89 euro per maand bedragen.
- Woon je op kamers voor studie, dan val je onder de aansprakelijkheidsverzekering van je ouders. Woon je zelfstandig, neem een eigen AVP (aansprakelijkheidsverzekering particulieren).
- Overweeg, ook als je op kamers woont, of je een inboedelverzekering nodig hebt.
- Stufi (studiefinanciering) regel je via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Je krijgt een ov-kaart, een krediet (lening) voor collegegeld en een algemene lening. Als je ouders twee jaar eerder weinig verdienden, zou je recht kunnen hebben op een aanvullende beurs. Doe je mbo-1 of mbo-2, dan is de beurs een gift. Doe je een andere studie, dan is het een lening die wordt kwijtgescholden als je binnen 10 jaar een diploma behaalt. Je begint met terugbetalen als je minimaal het minimumloon verdient.
- Als je recht hebt op stufi, of je die nu aanvraagt of niet, krijgen je ouders geen kindertoeslag (kinderbijslag) meer.
- Tot je 21ste zijn je ouders verplicht je zo nodig financieel te ondersteunen voor levensonderhoud en opleiding. Studenten krijgen in 2017 gemiddeld 165 euro per maand van hun ouders.
- Werk je en woon je nog thuis, dan kun je afspraken maken over aan je ouders te betalen kostgeld.
- Zogenoemde kinderalimentatie (levensonderhoud kinderen) loopt maximaal door tot je 21 wordt. Als je 18 bent, kun je met de betalende ouder regelen dat het geld naar jezelf wordt overgemaakt. Zodra je minimaal het minimumjeugdloon verdient, stopt de kinderalimentatie.
- In verband met de wachtlijsten voor sociale huurwoningen is het verstandig je al vroeg in te schrijven. Vaak zul je in aanmerking komen voor huurtoeslag van de Belastingdienst (huursubsidie). Soms kun je je al vanaf je 16de inschrijven. Huren kan vanaf je 18de.
- Het Nibud Studentenonderzoek 2017 stelt dat studeren per maand gemiddeld 1211 euro kost: huur 417, boodschappen 81, studieboeken e.a. 58, vervoer (naast de studentenkaart) 63, ontspanning en sport 146, kleding en schoenen 47, zorgverzekering 106, telefoon 26, collegegeld 167, diversen 100.

- -

Pagina gemaakt 18-11-2017.