Negatieve energie

Met geloven is niets mis, ook niet als dat traditioneel geloven is. Het goddelijke staat ver boven ons geloven. Dat ons zielenheil van ons geloof zou afhangen, lijkt me onwaarschijnlijk. Als we, om het in christelijke woorden te zeggen, door God geschapen zijn, zijn we geschapen met al onze tegenstrijdige strevingen. Die maken dat we dagelijks te kiezen hebben, waarbij ik meen dat het te simpel en ook niet goed is keuze voor kwaad de nek om te draaien door het te ontkennen. Alles wat afgeweerd wordt, zal zich versterken. Pas als het eigen kwaad geaccepteerd wordt en ruimte krijgt, heeft het de kans minder belangrijk te worden. En pas dan wordt vrijere keuze mogelijk. Mensen hebben fantasie. Daarin zit één van de opties om negatieve krachten en hang naar macht te kanaliseren. Daarachter is het zinvol te zoeken naar de bronnen van negatieve energie en deze waar mogelijk te verwerken.

- -

Pagina gemaakt 23-1-2017.