Aflosboete?

Deze week besloot de Tweede Kamer tot de aflosboete voor eigenhuisbezitters die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost. Ik keek bij dit neologisme op van dat 'boete'. Dat komt kennelijk voort uit het zogenaamd ineens moeten betalen van belasting over het eigenwoningbezit.

Woningbezitters met en zonder hypotheek moeten een eigenwoningforfait, ook wel huurwaardeforfait, gekoppeld aan waarde van de woning voor de Onroerendzaakbelasting (OZB), bij de belastingaangifte opvoeren. Dit houdt in dat het eigen huis een bron van inkomen is voor de belastingdienst. Daartegenover staat dat de hypotheekkosten een aftrekpost voor huizenbezitters vormen. Dat is altijd zo geweest sedert 1892, toen minister van Financiën Nicolaas Pierson de fictieve huuropbrengst als bron van belastinginkomsten introduceerde. Pas in 2007 werd in de Wet Hillen de uitvoering van de regeling voor woningbezitters die hun hypotheek (bijna) helemaal hadden afgelost opgeschort. Zij trokken geen hypotheekkosten meer af en hoefden ook geen belasting op de eigen woning meer te betalen. Inmiddels is verplicht aflossen de norm geworden.

De maatregel wordt gefaseerd ingevoerd. Pas na 20 jaar zal de regeling de eigenwoningbezitters zonder hypotheek gemiddeld 500 euro belasting per jaar extra kosten.

Overigens zal ook de Eerste Kamer zich nog moeten uitspreken over dit onderwerp.

De OZB (Onroerendezaakbelasting) is een belasting voor de woningbezitter die de gemeente heft.

- -

Pagina gemaakt 24-11-2017.