Rijk en arm, cijfers

Onlangs werd het rapport 'Wealth - having it all and wanting more' gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de ongelijkheid in de wereld steeds sneller toeneemt. In 2015 bezat 1 procent van de wereldbevolking meer aan vermogen dan de resterende 99 procent.

Volgens onderzoek van de Zwitserse bank CreditSuisse is het vermogen van de 62 rijkste mensen in de wereld sinds 2010 met 44 procent of bijna 500 miljard dollar gestegen. Het vermogen van de 3,5 miljard armste mensen verminderde met 1.000 miljard, een daling van 41 procent. In 2010 bezaten 388 meest vermogenden evenveel als de 3,5 miljard armsten. Nu zijn daar nog maar 62 meest vermogenden voor nodig. Er is 7.600 miljard dollar aan vermogen ondergebracht in belastingparadijzen. Dat komt overeen met de gezamenlijke binnenlandse inkomens van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Van de welvaartstoename sedert de eeuwwisseling is 1 procent naar de armste helft van de bevolking gegaan en 50 procent naar de rijkste 1 procent. Het aantal mensen in extreme armoede is tussen 1990 en 2010 gehalveerd.

Inkomen en vermogen worden naar de top toe gezogen, constateert Oxfam Novib en vermogen levert meer op dan arbeid.

Site Gert Hardeman

Pagina gemaakt 20-1-2016

- -