Regels en voorzieningen asielzoekers Nederland

Voorbije vier weken kwamen 8.000 asielzoekers Nederland binnen. Ze krijgen tijdens de procedure onderdak in een opvangvoorziening en leefgeld voor eten van 45 euro per week voor een volwassene en 35 voor een kind. Als ze in de opvang al een warme maaltijd krijgen, is dat 28 euro voor een volwassene en 19 euro voor een kind. Het kleedgeld is 13 euro per week. Verder krijgen asielzoekers een aansprakelijkheidsverzekering.

Er wordt van asielzoekers gevraagd schoon te maken in en rond de woonruimte en eventuele klusjes te doen. Voor betaald werk is een vergunning nodig die niet binnen een halfjaar verstrekt wordt.

Asielzoekers krijgen basisverzekeringszorg zonder eigen risico. Ze hebben ook geen eigen bijdrage voor fysiotherapie. Tot 250 euro mag gebruik gemaakt worden van mondzorg, voor meer is toestemming vooraf nodig.

trefw.: onderdak, leefgeld, kleedgeld, aansprakelijkheidsverzekering, werkvergunning, asielzoekers, procedure, basisverzekering, fysiotherapie, tandheelkunde

Site Gert Hardeman

Pagina gemaakt 5-11-2015

- -