Auteurswet

Op 1 juli 2015 is de wet auteurscontractenrecht in werking getreden. Met deze wet wordt de contractuele positie van makers van auteursrechtelijk beschermd materiaal versterkt. Het gaat dan om bijvoorbeeld zelfstandige schrijvers, fotografen, grafische vormgevers, kunstenaars, journalisten, softwareprogrammeurs en uitvoerende kunstenaars. De maker van een werk, ook wel auteur genoemd, mag als enige beslissen over de exploitatie van het werk dat hij heeft gecreëerd. Hij heeft het alleenrecht om het beschermde werk openbaar te maken en het alleenrecht om het te verveelvoudigen. Openbaar maken is bijvoorbeeld het plaatsen van een foto op een website. Altijd is voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende nodig.

Wat velen niet beseffen is dat o.a. sommige gebouwen, standbeelden, kunst en beeldhouwwerken dus niet zomaar gefotografeerd mogen worden om de foto's vervolgens openbaar te maken op internet. Er zijn rechthebbenden die plaatsers van zulke foto's inmiddels juridisch hebben geconfronteerd met de letterlijke rekening hiervoor. Wettelijk hebben makers (creators) recht op een billijke vergoeding voor het verlenen van exploitatierechten.

Het is toegestaan om van een auteursrechtelijk beschermd werk een enkele kopie te maken voor eigen oefening, studie of gebruik. Denk aan een krantenartikel. Maar het is dus niet toegestaan om meerdere kopieën te maken en die onder anderen te verspreiden. Hieronder valt bijvoorbeeld het delen op Facebook.
Korte citaten mogen worden gebruikt zonder daarvoor eerst toestemming te vragen, bijvoorbeeld in een artikel, scriptie, werkstuk of recensie. Voorwaarde is dat de bron en de naam van de auteur erbij vermeld worden.
Als auteursrechtelijk beschermd werk gebruikt wordt voor onderwijsdoeleinden, vallend in het leerplan, dan mag dit worden gebruikt zonder toestemming of vergoeding.

- -

Pagina gemaakt 11-8-2017.