Autoschade door een derde

17-3-2020:
Schade toegebracht door en derde en diens verzekering wil niet (genoeg) betalen?
Allereerst: houd alle kosten goed bij. Stel de tegenpartij en diens verzekeraar schriftelijk aansprakelijk, ook voor bijkomende kosten als autohuur, inkomstenderving, telefoonkosten. Total loss? Je moet een gelijkwaardige auto terug kunnen kopen! Draag zo nodig wetsartikel 162 (6:162 BW) aan, waarin staat dat de tegenpartij alle geleden schade moet vergoeden. Je moet soms wel even vasthouden!

Autoverzekering, no-claim

5-5-2019:
In het Nederlandse no-claimsysteem zit doorgaans een terugval van vijf schadevrije jaren bij het claimen van een schade. Heb je veel schadevrije jaren, dan val je bij een claim altijd terug naar 10 schadevrije jaren, dat wil zeggen dat je bij een claim dan (veel) meer dan vijf jaren kunt verliezen.

Beperkt-cascoschades (storm-, diefstal- en ruitschade) claimen heeft geen invloed op opgebouwde schadevrije jaren. Vandalisme valt niet onder beperkt-casco. Is schade veroorzaakt door een onbekend motorvoertuig: Waarborgfonds Motorverkeer.

Sommige maatschappijen hebben een no-claimbeschermer. Je kunt dan zonder gevolgen voor de premie één schade per jaar claimen. Let op: Bij een claim val je wel in schadevrije jaren terug, wat overstappen naar een andere maatschappij kan bemoeilijken.

Rijd je langere tijd een leaseauto, weet dat je daarmee geen schadevrije jaren opbouwt en zelfs het risico loopt eerder opgebouwde jaren te verliezen.

Weet dat veel maatschappijen bij claimen het aantal schadevrije jaren (in stappen van 5) terugtellen tot -5. Bij een negatief aantal geldt dan een (aanzienlijk) hogere premie.

- -

Pagina gemaakt 5-5-2019.