Het begin

Aan de andere kant is het ware zelf, waarin je God ontmoet, misschien een brug te ver. Terug naar het begin is het immers zo dat God wellicht de mens schiep, maar toch ook dat het de mens was die God schiep. We kunnen wel zeggen dat wij geschapen zijn naar Gods beeld, maar dat is slechts gebaseerd op Genesis 1. Waarschijnlijker dan dat is dan ook dat wij ons God geschapen hebben naar ons beeld.

Niet voor niets werd de bijbel tot het Woord van God. Religie bedoelt twijfel te overwinnen. Daartoe zijn er meer heilige boeken en geschriften. Athanasius was kerkvorst in Alexandrië. In het jaar 367 gaf hij in zijn paasbrief als eerste een lijst van de 27 boeken van het Nieuwe Testament, waarmee de christelijke bijbel haar huidige vorm kreeg. Die boeken zijn een menselijke selectie uit de toenmalige bibliotheek.

- -

Pagina gemaakt 21-1-2017.