Onmachtige belastingtelefoon

Een eenvoudige vraag met een voor de hand liggend antwoord. Ik voelde hem komen en belde expres al op een werkdagmorgen. Toch liet het antwoord 32 minuten op zich wachten. Opnieuw maakte de belastingtelefoon op mij een stroperige en weinig overtuigende indruk.

Ik wilde weten of een door mij getekende schenkingsovereenkomst voor een goed doel ook door de ontvangende partij getekend moet worden, met andere woorden of ik een door die ander getekend exemplaar van de overeenkomst nodig heb om mijn gift af te kunnen trekken in de belastingaangifte. Ik ging ervan uit dat dit het geval is, maar wilde zekerheid voordat ik een tweetal Anbi's hieromtrent zou rappelleren.

Tegenwoordig moet je je burgerservicenummer al invoeren voordat je verder kunt bij de belastingtelefoon. En dan, je kunt er donder op zeggen, is iedereen in gesprek en sluit je aan in een wachtrij. De eerste medewerker die ik sprak, wist waar ik het over had, maar had geen idee over het antwoord. Hij strooide met termen als uni- en bilateraal en rechtsgeldigheid. Ik werd doorverbonden met een door de medewerker vooraf genoemde wachttijd van 1 minuut en 29 seconden. De werkelijke wachttijd werd bijna vijf minuten, een zinloze melding dus. Medewerker twee begreep de vraag, ging ook over giften, maar kende het antwoord op de vraag niet. Zonder wachttijd zou ik verder doorverbonden worden. Nu kreeg ik een vriendelijke Marloes. Ze leek de vraag te herkennen, maar had ook al geen antwoord. Daarvoor moest ze te rade bij een collega en werd ik dus in de wacht gezet. En zie: toen was er het antwoord, aarzelend overigens. Inderdaad, ik zou er goed aan doen de twee Anbi-instellingen te vragen een getekend exemplaar aan mij te retourneren.

Achteraf wilde ik weten of mijn gevoel dat ze bij de belastingtelefoon een halfuur over hun antwoord hadden gedaan juist was. Ik kan het nazien in mijn modem. Het gesprek had 32 minuten geduurd.

Pagina gemaakt 4-12-2019.