Woord van God

Het zou mooi zijn een onfeilbaar Woord van God te hebben. Sommige gelovigen hebben dat; ik heb het niet. Onder andere de studie van Jacob Slavenburg 'Valsheid in Geschrifte' heeft me duidelijk gemaakt hoezeer door eeuwen heen bijbelteksten steeds opnieuw aan dan heersende geloofsinzichten zijn aangepast. Voor een inmiddels slechtziende oud-collega maak ik cd's met van de site van het Nederlands Bijbelgenootschap opgenomen gesproken bijbelboeken. Zij gaf aan dat ze de bijbel in gewonemensentaal wilde, de nieuwste bijbelvertaling. Zo klinkt er af en toe een stem uit mijn computer en ik krijg er geregeld wat van mee. Mooie vertaling overigens! Ik ken de verhalen en de teksten van huis uit, maar in gewone taal valt het licht soms onverwachts anders. Wat denk je van Johannes 1: In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God en hij was zelf God. In het begin was hij al bij God. Alles is door hem ontstaan. Zonder hem zou er niets zijn. Al het leven komt van hem.

Mensen leven met angst en wens. In de opleiding groepspsychotherapie leerde ik hoe in groepsprocessen angst voor en wens om te ontwikkelen en veranderen elkaar geregeld afwisselen. Als het proces op slot zit, groeit de wens. Als het proces loopt, groeit de angst. Ik ontdekte dat ditzelfde mechanisme ook in persoonlijke ontwikkelingen speelt. En toen ontdekte ik dat mensen met onfeilbaar Woord van God doorgaans leven in een relatief hoog angstniveau, waarin de wens tot ontwikkeling relatief weinig ruimte krijgt. Ik leerde zien dat het goed kan zijn om vaste waarheden te hebben. Dat het je op de been kan houden. Dat wil ik niemand afpakken. Terwijl ik aan de andere kant ieder mens de eigen geloofsontwikkeling gun.

- -

Pagina gemaakt 25-1-2017.