Bevolkingscijfers Centraal Bureau Statistiek (CBS)

Het CBS onderzocht wat er qua bevolking per dag gemiddeld gebeurt in Nederland en hoe de te verwachten ontwikkeling is.

In 2037 zullen er meer sterftes zijn dan geboortes. Momenteel worden er 478 kinderen per dag geboren en er sterven 381 mensen. Het geboortecijfer neemt echter al jaren snel af. Elke dag geven 207 paren elkaar het jawoord, waaronder vier homoseksuele koppels. Elke dag scheiden 92 getrouwde paren. Dagelijks betrekken 4325 mensen een nieuwe woning, waaronder ruim 600 jongeren die het ouderlijk gezin verlaten. Van deze 600 gaat meer dan de helft alleen wonen. Elke dag komen 497 mensen vanuit het buitenland in Nederland wonen.

De totale bevolking zal tot 2040 groeien van 16.9 miljoen nu tot 18 miljoen. Daarna wordt stabilisatie verwacht.

Pagina geschreven 5-6-2015.

- -