- -
- - - - - - - - -

CO2: geen plannen, alleen een doel

In december jl. werd het klimaatakkoord in Parijs gesloten. Wat is in Nederland de stand van zaken? Terug naar maximum 100 op de autoweg? Terrasverwarmers verbieden? Extra belasting op meer dan gemiddeld energieverbruik?

Niets van dat al. Het kabinet zal niet met plannen komen om in 2050 bijna geen broeikasgassen meer uit te stoten (80 à 95 procent minder CO2 volgens Parijs). Het kabinet vindt dat het er is voor de doelen, niet om iets voor te schrijven. Want, zo zegt Minister Kamp, in de toekomst zullen er CO2-arme energiebronnen zijn die we nu nog niet kennen. Voorstellen, vindt hij, moeten uit de markt en de samenleving komen. Daartoe wil hij een Energiedialoog op gang brengen en zo ook draagvlak creëren voor de onherroepelijke overgang naar niet-fossiele energievoorziening. Want, zo vindt hij, het tijdperk van fossiele energie is echt voorbij. Kernenergie komt weer in zicht en over sluiting van kolencentrales zal Kamp zich dus niet buigen. Schaliegas blijft een optie.

Het kabinet wil in 2050 een volledig duurzame energievoorziening. Nu is het percentage daarvan 5,6 procent. Negentig procent komt nu nog uit fossiele brandstoffen.

De kop in het zand?

Site Gert Hardeman

Pagina gemaakt 19-12016

- -