CO2-crisis?

Er lijkt in Nederland sprake van een CO2-crisis. Ik vraag me geregeld af of de rol die wij als mensen in het klimaat spelen zo groot is als wordt voorgespiegeld. Het zou kunnen, maar in dat geval vraag ik me af op basis waarvan de klimaatveranderingen zich in vroeger tijd, toen de mens die nog niet of nauwelijks beïnvloedde, ontwikkelden. Laat ik duidelijk zijn: ik heb het antwoord ook niet en ik sta erachter om behoedzamer dan tot nu toe met het klimaat om te gaan. Waarbij aangetekend moet worden dat alles wat we doen en kopen CO2 oplevert, dat we zelfs na onze dood nog CO2 produceren. In die zin zou het klimaat het meest gediend zijn bij niet geboren worden.

Ik vond een grafiekje waarin de verhoudingen qua CO2-uitstoot wereldwijd duidelijk worden. China gaat aan kop, gevolgd door Amerika, dat in vroeger tijd de hoofdrol speelde. De EU blijft onder de 10 procent van het totaal.

op wereldschaal


Kijken we naar Nederland binnen de EU, dan blijkt dat wij minder dan 4,5 procent van de EU-uitstoot voor onze rekening nemen, ruwweg dus 4,5 procent van 10 procent is op wereldschaal minder dan een half procent. Het is goed om onze Nederlandse inzet in dit licht te bezien. CO2 is immers niet grensgebonden en wat in China de lucht in gaat, benadeelt ons evenzeer als wat we zelf uitstoten. Duidelijk is dat alleen een internationale aanpak iets uit gaat halen. Ik ben sceptisch over de mogelijkheden daartoe. Cijfers produceren is gemakkelijker en tegelijk onbetrouwbaarder dan gedrag veranderen. Wat betreft gedragsverandering ben ik pessimistisch.

EU per land


Onderstaand de tien grootste Nederlandse CO2-vervuilers. Let op de kolencentrales.

Nederland


Het onderstaande staatje maakt duidelijk dat de CO2-uitstoot van auto's die 130 rijden 30 procent hoger ligt per kilometer dan van auto's die 100 rijden. Alleen al dit gegeven maakt voor mij duidelijk dat de Nederlandse politiek evenals heel veel autobezitters het CO2-probleem nog niet serieus willen nemen.

autoverkeer en snelheid


Bomen zijn goed. Een gemiddelde boom compenseert per jaar 20 kg. CO2-uitstoot (een grote boom ca. 50 kg.).
Vliegen is slecht. Een voorbeeld: Met een gezin van vier personen naar Bali stoot 16.000 kg. CO2 uit, een reis naar een Canarisch eiland voor dezelfde vier personen 4.600 kg. Gaan ze met de auto kamperen in Frankrijk, dan is de CO2-uitstoot 750 kg. Gaan ze met de caravan, dan 1200 kg. Als een reis ook per trein kan, levert het reizen per vliegtuig negen maal zoveel CO2 op. Bij reizen per auto zou het vliegtuig driemaal zoveel uitstoot geven.

Pagina gemaakt 15-3-2019.