Coronavouchers

In 2020 zijn de coronavouchers door reisorganisaties uitgegeven. Ze zijn in te wisselen voor een nieuwe reis, die dan bij door SGR gedekte vouchers opnieuw gedekt is door SGR. Wordt een voucher niet of maar gedeeltelijk gebruikt voor de vervaldatum, dan moet de reisaanbieder het initiatief nemen tot uitbetaling. Op dit moment is het voucherfonds, waar reisaanbieders kunnen lenen, nog niet actief. Daarom heeft SGR de dekking met twee maanden uitgebreid. Maar meld je wel bij je reisaanbieder! Ontvang je geen geld, dan moet je je binnen vier maanden na de oorspronkelijke vervaldatum melden bij SGR op sgr.nl/claimjevoucher. Meld dan eventueel ook bij ACM, die toezicht houdt.

Pagina gemaakt 12-4-2021.