Erfrecht

Na een overlijden wordt vaak gevraagd om een verklaring van erfrecht, waarvoor de notaris flink geld zal rekenen. Weet dat die verklaring lang niet altijd nodig is. Is er geen testament, dan geldt de wettelijke verdeling. In dat geval volstaat een uittreksel uit het Centraal Testamentenregister meestal. Dat is gratis. Benodigd is hierbij een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister, te verkrijgen bij de gemeente van overlijden.

Pagina gemaakt 19-10-2020.