Fietsenregister.nl werkt niet

Fietsenregister.nl werkt niet. Nieuwe fietsen, maar merk staat niet in het rolmenu. Overigens, meer merken blijken te ontbreken, zoals Amslod en Stella (elektrische fietsen). Medio november het webformulier ingevuld en dat op 5 december herhaald. Ook nog een e-mail gestuurd, voor het geval het webformulier niet goed functioneert. Geen reactie en dus conclusie: dit heeft geen zin. De ingeruilde fietsen dus ook maar niet uit het register verwijderd. Als het niet werkt, werkt het niet. Toch?

- -

Pagina gemaakt 30-12-2016, laatst bijgewerkt #####.