Fooien

Sinds 1988 is het in Nederland in de horeca wettelijk verplicht het bedieningsgeld in de verkoopprijs van het geserveerde op te nemen. Op dat moment is daarvoor toen ook een eenmalige stijging van de tarieven toegestaan.

Fooien zijn met name in de horeca en bij taxichauffeurs om één of andere reden bij sommigen toch nog gebruikelijk. In principe is de fooi voor wie hem ontvangt, ook als die fooi gepind wordt. Fooien mogen geen deel uitmaken van het arbeidscontract. M.a.w.: Een fooienbeding is niet toegestaan. Wel mag een fooienpot worden ingesteld om het ontvangen geld later te verdelen onder alle personeelsleden, ook zij die niet met klanten in aanraking komen.

Op https://www.arbeidsrechter.nl/fooi-fooien-werknemer-loon-pot-verdeling-rechten lees ik: Fooien zijn geen loon aangezien zij door derde en zodoende niet door de werkgever worden betaald. Een werkgever heeft geen recht op de fooien die een medewerker ontvangt en kan afdracht daarvan niet vorderen. Van afdracht aan de werkgever is geen sprake, als het geld in een fooienpot voor het personeel wordt gestopt. Dan dient de werkgever hierover geen enkele zeggenschap te hebben. Een werkgever kan een medewerker niet verplichten om aan een dergelijke fooienpot mee te doen, ook niet in een arbeidsovereenkomst of ander contract. Het is niet toegestaan om voorwaarden te verbinden aan de besteding van fooien, waarbij fooien worden gezien als overige inkomsten van de werknemer (art 7:631-2 BW).
Op https://www.fnvhoreca.nl/werk-en-inkomen/fooien vind ik: Het verdelen van de fooi moet het personeel onderling regelen. De werkgever deelt in principe niet mee in de fooi en bepaalt ook de verdeling ervan niet. Alleen als de werkgever echt op de werkvloer meewerkt, kan hij eventueel ook meedelen. Steeds vaker worden de fooien gepind. Dit maakt het verdelen van fooien lastiger. Het is daarom verstandig iemand aan te stellen die de fooienpot kan bijhouden.
Op https://www.nurecht.nl/Arbeidsrecht/fooi-zelf-houden-afdragen-aan-fooienpot.html vind ik: Let op: Als er op uw werk dus een fooienpot is waar iedereen zijn fooi in moet doen, waarna de opbrengst onder de werknemers zal worden gedeeld, dan bent u ook verplicht om uw fooi af te staan. Zou u dat niet doen, dan maakt u zich schuldig aan diefstal c.q. verduistering en kan ontslag op staande voet volgen.

NB: In veel sectoren, bijvoorbeeld in de zorg, is het accepteren van fooien in ons land verboden. In bijvoorbeeld Japan, Vietnam en Singapore kan het geven van een fooi in de horeca zomaar als een belediging worden ervaren!

- -

Pagina gemaakt 16-7-2017.