Een kundig specialist

Als ik een medicijn dat ik gebruik om beter te slapen stop, word ik na een paar dagen allergisch en niet zo weinig ook. En dat houdt maar aan. Ik hield het een week lang vol, maar eigenlijk kon ik me beter nergens vertonen. De gebruikelijke middelen tegen allergie werkten in dubbele dosering in het geheel niet. Het medicijn om te slapen werkt als bijwerking ook als een krachtig antihistaminicum. Het houdt kennelijk mijn allergie weg.

Eind tachtiger, begin negentiger jaren kende ik jarenlang dezelfde allergische klachten. Een repeterende droom zette me toen op het spoor van de amalgaam in mijn gebit. Ik droomde steeds weer dat ik dreigde te stikken in alle los in mijn mond liggende kiezen. Ik heb toen alle amalgaam laten verwijderen en na een paar maanden stopten de klachten en al daarvoor was ik gestopt met de antihistaminica die ik slikte en waarvan ik eerder steeds meer nodig had.

Vijfentwintig jaar later kwam ik op het punt een implantaat voor een hoektand nodig te hebben. Een paar jaar daarna adviseerde de tandarts mij nog twee implantaten voor ontbrekende kiezen. Nooit kwam ik op het idee dat de titanium die hiervoor gebruikt wordt opnieuw mijn allergische problemen zou kunnen activeren.

De tandarts verwees me naar de huisarts aan wie ik een mail stuurde. In dit soort gevallen volstaat dat als consult. De huisarts verwees naar de huidarts voor een allergietest. Na vijf weken was ik vandaag aan de beurt. Een slappe handdruk en een paar vragen bij een nadrukkelijk afstandelijke houding. De informatie die ik aan de huisarts had gemaild, was hier kennelijk niet bekend. Dezelfde gegevens werden gevraagd, geen nieuwe. Wel was de specialist verbaasd en bijna verbolgen over dat ik mijn amalgaamallergie, een kwikallergie werd dat indertijd genoemd, niet zelf van toepassing had verklaard op titaan. Want volgens hem kon het heel goed zijn dat ik het bij het rechte eind heb dat de problemen nu door de implantaten komen. Binnen vijf minuten was ik klaar. Geen allergietest vandaag. Daarvoor moest ik een nieuwe afspraak maken. Natuurlijk, ik moet van tevoren de medicijnen laten staan. Dat is logisch.

Wat een bedrijf, zo'n ziekenhuis. Ik merkte dat ik me afvroeg in hoeverre mijn hele proces daar geldgestuurd is. Maar op die vraag kwam ik, denk ik, door het ontbreken van elk gevoel van betrokkenheid. Ik hoop dat ik met een kundig specialist van doen heb. Daar lijkt het wel op.

PS 11-5-2017: De test is geweest. De eerste afspraken werden al snel afgebeld omdat het testmateriaal besteld moest worden en de levering zes weken op zich zou laten wachten. Deze week de plakkers op m'n rug gekregen en na 48 uur weer verwijderd gekregen. Na 72 uur is dan de aflezing: allergisch voor flagrance mix (in zepen, shampoos, sommige tandpasta's en vooral parfums) en palladium chloride (PdCl, E0651, in tandheelkundige restauraties (legeringen in kronen) en andere tandheelkundige toepassingen). Advies was om de allergie voor palladiumchloride met de tandarts te bespreken. De test verliep goed en in de drie ziekenhuisbezoeken die ervoor nodig waren ook vlot. Vier dagen voor de test was ik gestopt met de mirtazapine 3,75 mg. die ik gebruikte om nachtelijke gedachtestorm die het slapen na een herseninfarct lange tijd ernstig belemmerde tot staan te brengen. Het middel werkt daar uitstekend voor, maar is tevens een krachtig antihistaminicum (veel krachtiger dan cetirizine 20 mg. en/of loratadine 20 mg.) met een halfwaardetijd tot maar liefst 60 uur. Mijn proberen om de mirtazapine af te bouwen liep in de voorbije jaren herhaaldelijk vast op enorme allergische toestanden die voortdurend (ik hield het een week vol) het sociale verkeer in feite onmogelijk maakten. Ik had dus verwacht na het stoppen met het middel weer ziek te zullen worden, maar ditmaal gebeurt dat tot nu toe niet, terwijl het laatste gebruik nu meer dan een week geleden is. Ik breng e.e.a. in verband met een wortelkanaalbehandeling aan een eerder behandeld, maar chronisch licht ontstoken kieswortelkanaal waarvan ik dit voorjaar bij de tweejaarlijkse foto voor de zoveelste maal hoorde dat die lichte ontsteking er onder zat, maar dat die kon blijven als ik er geen pijn aan had. Vorige maand is die kies behandeld. Ik vind geen andere verklaring voor het nu uitblijven van allergische problemen dan deze, alhoewel ik besef dat er in het leven nog veel meer variabelen zijn die invloed zouden kunnen hebben. Wordt meer duidelijk, dan zal ik dat hieronder nog vermelden.

PS 19-5-2017: Mijn tandarts reageerde laconiek op de overgevoeligheid voor palladiumchloride en wees op het feit dat ik ook een gouden trouwring draag en ook een horloge. (Ik denk dat die eerder eczeem zouden veroorzaken bij allergie dan niezen en proesten.) Omdat ik nog onzeker was over hoe de allergische problemen verder zouden gaan, heb ik het daar even bij gelaten. Inmiddels lijkt duidelijk te worden dat ik toch wat mirtazapine nodig heb i.v.m. allergische reacties. Een half tabletje van 7,5 mg. eenmaal per vier of vijf dagen lijkt te volstaan. Als de allergie eenmaal is begonnen, werkt het na inname binnen een uur. Eerder dit jaar waren de allergische klachten echter veel ernstiger dan nu het geval is, reden waarom ik denk dat het boven genoemde wortelkanaal mogelijk ook effect erop heeft gehad.

PS 14-6-2017: Ik verbaas me eigenlijk steeds meer over hoe zoiets gaat. Verwezen naar de huidarts, die een verpleegkundige inschakelt om de test te doen en de uitslag met mij te bespreken, terwijl ikzelf de huidarts na die eerste vijf minuten niet terugzie. Over palladiumchloride weet de verpleegkundige echter niets en daarvoor verwijst ze me naar de tandarts die vervolgens niet van plan lijkt iets met de informatie en mijn vraag naar hoe nu verder te doen. Ik zou eerst willen weten of ik palladium in mijn mond heb en zo ja, in hoeveel en welke elementen en/of implantaten. Ik probeer nog even langer uit of de allergie misschien verder wegsterft en zo niet, dan moet ik bij de tandarts terug.

Zie voor mirtazapine hier.

- -

Pagina gemaakt 23-3-2017, laatst aangevuld 14-6-2017.