Geschiedenis

Als mens kennen we ieder onze eigen voetafdrukken. We werden groot gebracht, raakten aan medemensen en zij raakten aan ons. We leerden door schade en schande onze persoonlijke lessen die ons steeds verder vormden of misvormden. De weg die we gingen, ligt in ons geheugen opgeslagen en niet alleen daar. Al onze ervaringen maken deel uit van onze cellen. Een leven lang veel in de zon geweest geeft op latere leeftijd zomaar blijvende zonneschade in onze huid met risico van huidkanker. Ons lichaamsgewicht en ons eetgedrag kennen ook hun consequenties. Alcohol en tabak zijn misschien de bekendste de gezondheid bedreigende voetafdrukken die zich in onze cellen vastzetten en daar nog zijn als we al vele jaren lang droog staan of niet meer roken. Al onze keuzes en gedragingen door dagen en jaren heen liggen in het geheugen van de bijbehorende lichaamscellen opgeslagen en daaraan is niet anders meer bij te stellen dan nieuwe geschiedenis toe te voegen.

Wij allen leven onze levensweg en laten onze voetafdruk achter, in ons eigen lichaam, in onze persoonlijkheid en op aarde. Als slechts een steen verlegd werd, is de wereld door ons veranderd, hoe gering dan ook. Met z'n allen hebben we een geweldige invloed op de aarde. Er gaan voortdurend stemmen op die proberen dit bewustzijn te vergroten. Want als wijzelf er allang niet meer zullen zijn, zullen onze kinderen de gevolgen van onze keuzes en daden nog altijd ervaren en moeten hanteren.

Vooral de laatste eeuw hebben we op aarde een en ander teweeggebracht. Aanzien en innerlijk van de onze planeet hebben drastische ingrepen ondergaan. Waarschijnlijk zijn onze voetafdrukken niet overal zonder schadelijke gevolgen op langere termijn. Wij kunnen vermoeden en misschien zijn we bang. Onze kinderen en anders onze kleinkinderen zullen meer weten van de gevolgen van ons handelen dan wij. Ik hoop dat we niet te grote schade veroorzaakt zullen hebben.

- -

Pagina gemaakt 13-11-2016.