Geschil met UWV: Geschillencommissie

Bij een geschil met het UWV waarin de normale klachtafhandeling geen oplossing biedt, kan beroep gedaan worden op de Geschillencommissie UWV. Je betaalt € 52,50 klachtengeld, maar krijgt het terug als je in het gelijk gesteld wordt.

Meer zorgcommissies

Er zijn meer zorgcommissies waar een klacht kan worden ingediend.

Pagina gemaakt 18-10-2020.