Gezonde lucht en maximum snelheid

Gisteren oordeelde de Haagse rechter in kort geding ten gunste van Milieudefensie dat maatregelen die leiden tot slechtere luchtkwaliteit niet kunnen. De staat is veroordeeld om binnen twee weken te werken aan een plan waarin voorspelbaar en aantoonbaar overal aan de Europese milieunormen zal worden voldaan.

Hoogleraar Wim Voermans (Leiden) concludeert dat dus geen enkele maatregel genomen mag worden die statistisch bijdraagt aan verslechteren van het milieu.

Volgens TNO stoten auto's op wegen waar 130 mag 12 procent meer stikstofoxide uit dan waar 120 mag en 40 procent meer dan waar 100 mag.

Chris Backes, hoogleraar omgevingsrecht (Utrecht) oordeelt dat de overheid nu per locatie waar overschrijding zich voordoet snel een verhaal moet hebben over hoe zij die overschrijding weg gaat nemen.

- -

Pagina gemaakt 8-9-2012.