Glyfosaat

Glyfosaat is het vroegere Roundup van het Amerikaanse bedrijf Monsanto. Sinds het octrooi is verlopen, wordt het door meerdere partijen op de markt gebracht en het wordt nog altijd gebruikt, ondanks de waarschijnlijke zeer schadelijke effecten op de natuur (insecten, vlinders) en de mogelijk kankerverwekkende werking. Agrariërs gebruiken het om velden dood te spuiten. Er onstaat dan een oranjeachtige kleur van het bespoten gewas.

- -

Pagina gemaakt 3-4-2019.