Godsdienstoorlog

Tussen 1095 en 1300 kenden we de christelijke kruistochten, oorlogen om Palestina op de moslims (islam) te heroveren en gebieden o.a. rond de Oostzee te veroveren. Daaraan waren veroveringen door de moslims vooraf gegaan. Bijna tot 1500 waren er religieuze oorlogen tegen ketters en heidenen. Het is nooit meer goed gekomen tussen de christenen en de moslims. Een terrorist als Osama bin Laden zei ooit dat zijn daden ook wraak waren voor de kruistochten.

Het heilige boek voor moslims is de koran, waarvan God volgens hen de tekst via de aartsengel Gabriël aan Mohammed als profeet en boodschapper doorgaf. Uit de hemel komen rollen dus, net zoals veel christenen dat van de bijbel geloven.

We kennen de verschrikkingen van de kruistochtoorlogen die de christenen meenden te moeten voeren. De islam is een 600 jaar jongere religie. In deze tijd maken we opnieuw kennis met waartoe religieuze opvattingen kunnen leiden. De aan de religie gekoppelde opdracht het gedachtetegoed te verspreiden (jihad), leidt tot steeds nieuw geweld.

- -

Pagina gemaakt 21-1-2017.