Hij heeft het gedaan

Ik kende hem al langer. Die middag in mijn crisisdienst moest ik naar hem toe. Ik vertrouwde het niet, zoiets kun meestal voelen. Ik sprak met hem over suïcide en hij wilde wel. 'Hoe?', vroeg ik nog. Hij wees naar het plafond boven zich, midden in de kamer. 'Een stevige haak', mompelde hij. Ik keek hem aan en zweeg even. 'Pontificaal', zei ik toen. Hij lachte wrang. Ik kreeg hem zover dat hij opgenomen wilde worden. Ik wachtte tot de ambulance er was en hij instapte.

Een paar dagen later belde de politie me. Of ik hem wilde identificeren. Hij had verlof gevraagd om thuis wat op te halen en hij was niet teruggekeerd. De politie had hem gevonden. Verhangen. Aan een haak in een donkere hoek op zolder.

Die middag was ik bij de familie, elders in het land. Ze konden het niet bevatten. Dus ... hij ... Ja. Hij heeft het gedaan.

- -

Pagina gemaakt 24-6-2017.