Huis kopen

Van belang:
1. Onderzoeksplicht: De koper heeft een onderzoeksplicht. Je koopt wat je ziet. Zie je sporen van lekkage en je doet daar niets mee, dan kun je daar later niet op terugkomen. Advies: aankoopkeuring, bijvoorbeeld door 'Eigen Huis'.
2. Mededelingsplicht: De verkoper is verplicht problemen die hij kent te melden. De mededelingsplicht weegt doorgaans zwaarder dan de onderzoeksplicht. Soms is de verkoper zelfs aansprakelijk gesteld als hij het (verborgen) gebrek niet kende.

- -

Pagina gemaakt 15-11-2019.