Huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenlevingscontract, wijzigingen per 1-1-2018

Partners kunnen hun relatie ook niet formeel vastleggen. Zij hoeven elkaar dan niet te onderhouden. Maar ze hebben ook geen recht op alimentatie of een erfenis. En veel overheidsinstanties verbinden regels aan samenwonen met een gezamenlijke huishouding, zoals bij uitkeringen en belastingen.

Partners kunnen of samen een samenlevingscontract maken, of dit laten opstellen bij een notaris. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij ontvangen van partnerpensioen, is een notarieel samenlevingscontract verplicht.

Geregistreerd partnerschap en huwelijk zijn vrijwel identiek. Toen homoparen nog niet konden trouwen, is het geregistreerd partnerschap voor hen ingevoerd. Het lijkt nu zijn functie te hebben verloren. Een geregistreerd partnerschap kan zonder rechterlijke uitspraak eindigen als de partners het met elkaar eens zijn en ze geen minderjarige kinderen hebben. Beëindiging van een huwelijk loopt via de rechtbank. Ook kent het huwelijk nog de scheiding van tafel en bed, het geregistreerd partnerschap kent die regeling niet. Een kind geboren in het huwelijk of geregistreerd partnerschap van een man en een vrouw krijgt beide echtgenoten als ouder, ook als de man niet de biologische vader is. Hierdoor kunnen de ouders en het kind ook van elkaar erven. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van twee mannen of van twee vrouwen zijn er alleen familierechtelijke betrekkingen tussen het kind en de partner van de vader of de moeder na erkenning of adoptie.

Door huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaat tot 1 januari 2018 automatisch een gemeenschap van goederen als je geen huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden bij de notaris afsluit. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden van de partners samen zijn. Sommige zaken kunnen daar ook weer niet onder vallen, bijvoorbeeld ingeval van een schenking of een erfenis. Degene van wie de schenking of erfenis komt, kan bepalen of bepaald hebben dat dit buiten een gemeenschap van goederen valt. Wil je bezittingen en/of schulden apart houden? Dan moet je tot 1 januari 2018 huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden bij de notaris afsluiten.

Vanaf 1 januari 2018 wordt elke nieuwe echtelijke verbintenis (huwelijk en geregistreerd partnerschap) gesloten op huwelijkse voorwaarden. Wie dan toch nog wil trouwen in gemeenschap van goederen, moet dat apart regelen bij de notaris. In de nieuwe regeling wordt alleen het vermogen dat de partners tijdens het huwelijk opbouwen gemeenschappelijk eigendom. Bezittingen en (studie)schulden van voor het huwelijk vallen niet meer in de gezamenlijke boedel. Ook schenkingen en erfenissen die worden ontvangen tijdens de verbintenis blijven persoonlijk bezit. Schulden die ontstaan tijdens het huwelijk - en waarvoor een van de partners persoonlijk aansprakelijk is - vallen in de nieuwe regeling ook binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De schuldeiser van een van de echtgenoten kan de openstaande schuld verhalen op het totale vermogen dat binnen het huwelijk is opgebouwd. Maar het persoonlijke vermogen van de niet-betrokken huwelijkspartner blijft daarbij buiten schot. Als dat persoonlijk vermogen tijdens de verbintenis in waarde toeneemt (bijvoorbeeld bij een onderneming), moet bij een scheiding de waardestijging worden getaxeerd en verrekend.

Zie ook hier.

- -

Pagina gemaakt 19-5-2017.