Ik geloof ...

Op bezoek in het ziekenhuis. Welke afdeling ook al weer? Ik kijk op m'n telefoon:
'Ehm ... Ik geloof D2 kamer 9 als ik dat goed gehoord heb.'
'Ik geloof laat ruimte voor twijfel', mompelt Trix (mijn vrouw).

In 'ik geloof' klinkt twijfel door.

-

Pagina gemaakt 15-6-2017.