Incassobureaus bedriegen en dreigen

Iedereen mag een incassobureau beginnen. Misschien daarom lopen de kosten van zo'n bureau, die je als schuldenaar moet betalen, onwettig hoog op. Allerlei meerkosten worden verzonnen en er wordt gedreigd met maatregelen waartoe zo'n bureau niet bevoegd is (beslaglegging of vermelding in een register of een dagvaarding). Het incassobureau mag vragen of je wilt betalen, meer niet! Voor meer is de deurwaarder nodig. Die kan de zaak voor de rechter brengen en na uitspraak van de rechter beslag leggen.

Reageer duidelijk per telefoon, brief of mail als een incassobureau je benadert en je het met de vordering oneens bent. Vraag om de onderliggende bewijsstukken. Het bureau mag je dan niet blijven stalken, wat helaas soms wel gebeurt. Het moet een onderzoek instellen bij de opdrachtgever en de incassoprocedure (tijdelijk) stoppen.

De ondernemer of het incassobureau moet je schriftelijk in gebreke stellen na afloop van de betalingstermijn. Dit gebeurt met een betalingsherinnering of aanmaning. Vanaf dat moment mag ook een rente berekend worden van 2 procent op jaarbasis.

Volgende stap is de 14-dagenbrief (of -mail!). Dit is een wettelijk verplichte betalingsherinnering. Je moet na ontvangst van de brief of mail nog twee volle weken de kans krijgen zonder extra kosten te betalen. In de brief of mail moet staan wat de extra kosten zullen zijn als je niet op tijd betaalt. Alleen dan geldt de brief als 14-dagenbrief.

Volgens de wet van 2012 mogen de incassokosten over de eerste 2500 euro schuld maximaal 15 procent van de oorspronkelijke rekening bedragen (excl. btw) en bij kleinere rekeningen (tot € 266,67) maximaal 40 euro (excl. btw). Over de volgende 2500 euro mag 10 procent gerekend worden. De incassokosten kunnen bij grote schulden oplopen toe € 6775,--. Voor consumenten moeten de kosten altijd inclusief btw worden vermeld! Bedraagt de schuld bijvoorbeeld vijf maanden energie of telecom, dan moeten die bedragen bij elkaar opgeteld worden en pas dan mag daar 15 procent over berekend worden. Vraag dus een bewijs van de oorspronkelijke vordering (rekening) op.

Een schuld verjaart niet als je aanmaningen blijft ontvangen. Pas twee jaar na laatste aanmaning is een schuld voor producten of energie en pas na vijf jaar is een schuld voor een dienst verjaard.

De Autoriteit Consument & Markt meldt dat ook leden van de NVI, de branchevereniging, zich schuldig maken aan onwettige praktijken.

De huidige incassopraktijk blijkt helaas een zootje ongeregeld.

Heb je een tegenvordering, dan zal het voordeliger voor je zijn niet af te wachten, maar de tegenpartij zelf alvast te dagvaarden. Als consument betaal je € 78,-- griffierecht als het gaat om € 500,-- of minder. Als de tegenpartij jou vervolgens dagvaardt, betaal jij daarvoor niets. Als je af zou wachten, dan betaalt de tegenparij een griffierecht tot € 939,--. Verlies je, dan betaal je namelijk ook deze kosten.

Zie ook bij Aanmaning.

Laatst bijgewerkt 12-4-2019

trefw.: incassobureau, incassokosten, dreigbrief, meerkosten, herinneringskosten, dossierkosten, sommatiekosten, beslaglegging, register, aanmaning

Site Gert Hardeman

- -