Kamer(ver)huur en regelgeving

Een kamer verhuren in je eigen huis, waarin je woont (en ingeschreven staat), mag. Je mag één of meer kamers verhuren. Als je aan huur inclusief vergoeding voor nutsbedrijven maximaal 5.164 euro per jaar ontvangt, hoef je bovendien geen belasting te betalen over de huur. Het mag dan echter niet om zelfstandige woonruimte gaan met een eigen voordeur. Het mag wel een etage zijn, maar weer niet met een eigen voordeur naar de trap. Voorwaarde voor belastingvrijstelling is ook dat de huur niet voor korte tijd is, bijvoorbeeld voor de vakantie. In dat geval moet je wel de inkomsten aan de belastingdienst opgeven. De huurder moet particulier zijn en ook op je adres ingeschreven staan bij de gemeente. Als dit allemaal goed geregeld is, kun je gewoon je hypotheekrente blijven aftrekken. Is het niet goed geregeld, dan valt het verhuurde deel van je huis in box 3 en is de hypotheekrente voor het deel van de woning dat je verhuurt niet meer aftrekbaar en moet vermogensheffing betaald worden over de waarde van het verhuurde deel minus de hieraan toe te kennen hypotheekschuld.

Let op: De huurder valt onder de huurbescherming, maar bij kamerverhuur (hospitaverhuur) geldt een proefperiode van negen maanden, waarbinnen de verhuurder zonder opgaaf van reden op kan zeggen met een opzegtermijn van drie maanden.

- -

Pagina gemaakt 12-8-2017.