Karma

Karma is de boemerang die naar de werper terugkeert. Wij mensen zijn minder of meer met elkaar en de wereld om ons heen in contact. We raken aan elkaar. Soms steunen we elkaar en soms kwetsen we de ander of breken we elkaar af. Karma lijkt op een wet van actie en reactie. Er wordt van uitgegaan dat het niet God is die straft of beloont, maar meer dat gedrag en daden met welke karakteristiek dan ook soortgelijk gedrag of daden als reactie oproepen. Dat soortgelijke zou dan (uiteindelijk) naar de bron terugkeren. De karmaleer komt uit hindoeïsme (ca. 1500 v. Chr.) en boeddhisme (ca. 500 v. Chr.).

Karma


Ik vermoed dat er in de karmagedachte minstens een bron van waarheid zit, waarbij ik ervan uitga dat terugkeer bij de bron niet altijd binnen één mensenleven plaatsvindt. En wie ik ooit tekortdeed, kan vandaag mijn pad kruisen om me een nieuwe kans te geven. Van wie ik goed deed, heb ik goed te verwachten. Anderen, die mij ooit kwetsten, zullen vroeger of later opnieuw op mijn weg komen, net zoals wie het ooit voor mij opnamen. Het lijkt me goed hiervoor open te zijn.

- -

Pagina gemaakt 23-1-2017.