Macht en kracht

Macht en de drang ernaar groeien in onmacht. Vaak is dat zo. Wie onmachtig is in vrede te leven met zichzelf, zoekt een tegenhanger in macht. Wie machteloos is in eigen situatie, relatie, familie, werk of vriendschap, buigt dit om in overmacht. Die kan op een mens gericht zijn, liefst nabij. Onmacht in relatie tot collega's of baas, kan zo overmacht worden in de eigen relatie, net zo goed als andersom.

In discussies gaat het al om macht, de macht van het woord. Onmachtige mensen zijn vaak beter in praten dan in luisteren. Dat kun je in bijna elk debat of gesprek op tv zien. Je moet daar scoren, je punt maken en de ander zal zomaar proberen je dat te verhinderen. Machtsstrijd is dat, met veelal alleen verliezers.

Macht is iets anders dan kracht. Kracht komt van binnen naar buiten op weg naar een doel. Kracht kan zich ook uiten in zwakte. Macht doet dat niet, macht ís eigenlijk zwakte! Toch, soms zie je echte macht in zwakheid en is zwak kunnen zijn de allergrootste kracht.

- -

Pagina gemaakt 16-1-2017, laatst bewerkt 19-1-2017.