Medegelovigen

Gelovigen proberen anderen mee te krijgen in hun geloof. Dat geeft steun en dus extra houvast. Samen sta je sterker en het risico dat je geloof nergens op is gebaseerd lijkt kleiner als je met velen bent.

Herhaling helpt om het geloof vast te houden. Het helpt angsten te beteugelen. Herhaling van woorden en van rituelen, het gaat soms eindeloos door. Religie is kennelijk niet zo logisch dat het al die herhalingen niet nodig zou hebben. Alleen, ze roepen bij mij vooral twijfel op, net als wanneer iets al te zeer benadrukt wordt.

- -

Pagina gemaakt 23-1-2017.