Miljonairs in Nederland

Het CBS kwam deze week met cijfers over bezit en inkomen per 2015 van Nederlanders. Er waren toen 106 duizend miljonairshuishoudens, dat is 1,4 procent van alle huishoudens. Daarbij zijn de waardes van eerste eigen woningen niet meegeteld. Het gaat om netto vermogen, dus bezit minus schulden (spaargeld, aandelen, effecten en onroerend goed anders dan de eigen eerste woning, minus kredieten en leningen). Eenderde van de miljonairs is met pensioen, 19 procent is boer. Ook in de financiële dienstverlening, de handel, de specialistische zakelijke dienstverlening (advocaten en organisatieadviseurs) en onder medisch specialisten en tandartsen komen relatief veel miljonairshuishoudens voor.

De miljonairshuishoudens hadden (dus exclusief eigen woning) gemiddeld 2,9 miljoen euro aan vermogen. De niet-miljonairshuishoudens hadden gemiddeld 53.000 euro. Miljonairs hadden gemiddeld 55 maal zoveel bezit als niet-miljonairs. Tweederde van de miljonairs had tussen 1 en 2 miljoen euro, eenderde tussen 2 en 5 miljoen en drie procent (ruim 3.000 huishoudens) had 10 miljoen of meer. De 1,4 procent miljonairshuishoudens bezat 44 procent van het totale vermogen van huishoudens.

Qua besteedbaar inkomen had het miljonairsgezin in 2015 gemiddeld 136 duizend euro tegen 32 duizend euro voor gewone gezinnen. De 10 procent huishoudens met het hoogste inkomen ontving 27 procent van het totale inkomen van huishoudens. Eén procent van de miljonairshuishoudens had als inkomen primair een sociale zekerheidsuitkering.

- -

Pagina gemaakt 14-9-2017.