Goddelijke kern

Ineens de tempel van de monastery op Hawaï, waar wij net 12 jaar geleden drie weken verbleven, op m'n scherm. Een openingszin eronder die me raakt. Boeddha, Jezus, ieder volgt het eigen, veelal door de ouders meegegeven, beeld na. Maar we beseffen iets niet. Als Boeddha en Jezus iets goddelijks hadden en dat hadden beiden, denk ik, dan vergeten we zo gemakkelijk dat zij ook mensen waren als wij. Waar het dan om gaat, is om tot de kern terug te keren en daar mogen we een leven lang mee bezig zijn. Die kern ligt niet buiten ons, niet in Boeddha, niet in Jezus. Hij ligt bij ieder mens in het eigen zelf. Een goddelijke kern.

Dit is de foto die ik hierboven noem. Ik kwam hem tegen op Facebook.

foto van Facebook

De tekst erbij:
In fact everyone is already a Buddha, including you! We simply don't realize it. Enlightenment is to return to the place of Buddha, our true self. Whilst Buddhism is a world religion, what the Buddha taught is something quite different: it is a method of self-realization.
Ik vertaalde als volgt:
In wezen is iedereen al een Boeddha, jij ook. We beseffen het alleen niet. Verlichting is terugkeren naar de Boeddha, dat is ons ware zelf. Terwijl boeddhisme een wereldreligie is, is wat de Boeddha leerde iets geheel anders: het is een weg om jezelf te worden.

Pagina gemaakt 15-1-2017.